Нумизматика

Нумизматика е наука, изучаваща историята на монетите

и платежните средства като цяло. Обект на нумизматиката са също банкноти, ордени, медали и значки. Думата също означава и наука за монетите като исторически извори (особено античните и средновековни монети), помощна наука на историята и археологията. Нумизматика се нарича също и колекционирането на монети като хоби, което пък е направило редките монети много скъпи и е
превърнало нумизматиката в сериозен бизнес. Колекционирането като хоби и търговията с монети са най-развити в САЩ и въпреки кратката история на Съединените щати, американските монети са най-ценните в света. Цените им в идеално качество варират от десетки хиляди долари до милиони в случай на голяма рядкост.

В България все още нумизматиката не е достатъчно разпространена и българските монети могат да се намерят сравнително лесно и на добри цени. Не е трудно да се досетим, че интересът ще расте с времето, а с него и цените на пазара.

Най-редките български монети са сребърните монети от 1916 година, от които са разпространени много малко, а останалите са претопени. Ако тези монети бяха американски, щяха да струват не няколкостин долара, а няколкостотин хиляди. Затова нумизматиката и колекционирането на монети
може да се превърне лесно от хоби и доходна професия.

В България се срещат много антични монети, което е подтикнало Българите към иманярство, а на съвременните монети не се гледа толкова сериозно.

Най-добрите източници, откъдето можем да се купим хубави монети, са сергиите пред Александър Невски в София и многобройните антикварни магазини. Не е трудно да се намерят ценни монети на добри цени.

От срещащите се повече в България монети (които логично са Български и тези на съседни страни), най-ценни като цяло са старите монети от Гърция. Много често виждаме тук и сръбски, румънски и турски монети. От по-ново време се срещат цели купища монети от социалистическите страни в
Източна европа, с които сме поддържали голям обмен - Югославия, Унгария, Полша, Чехословакия, ГДР и СССР.

Нумизматиката у нас тепърва предстои да се развива.

………………………………………………………………………………………………………………………….

2 гроша

2 гроша

2-та гроша от другата страна

2-та гроша от другата страна