Съвременни монети

Този сайт има за цел да предостави полезна информация на всеки, който се интересува от монетите не само като платежно средство. Монетите са паметници на историята, които поради здравия материал, от който са направени, често надживяват държавите, които са ги секли.

В сайта няма да става въпрос за антични монети, иманярство, металотърсачи и търсачи на съкровища:) Такива сайтове има много и в Българското Интернет пространство. Липсва обаче хубав сайт за съвременни монети и този ще се опита да бъде такъв и се надяваме той да стане популярен и да служи за връзка между многобройните колекционери в България, защото както пише на някои от първите Български монети… Съединението Прави Силата!

България 10 стотинки 1888

България 10 стотинки 1888

Идентификация и цена на монета

Случайна монета попада в нас… Как да определим откъде е монетата, колко е рядка и колко е ценна? Тук ще отговорим възможно най-подробно на този въпрос.

Един от основните въпроси в нумизматиката е как да определим нумизматичната стойност на дадена монета. Тя зависи от честотата на срещане на монетата и от нейното търсене и обикновено варира за различните райони на света. В този сайт ще се опитаме да помогнем на начинаещия колекционер или на човека, желаещ да разбере стойността на случайно намерена монета, като дадем съвети и предоставим конкретни материали.

Първата стъпка винаги е да се определи съвсем точно коя е съответната монета до най-малката подробност. Ето и основните етапи (някои от тях могат да липсват разбира се).

 1. Държава - това е най-основният фактор на класификация на монетите. Понякога е написана на самата монета, но друг път не е или пък е на неразбираем за нас език. Тогава става сложно, особено ако езикът е арабски или източен. Все пак повечето държави има отличителни знаци, които поставят на монетите си и това улеснява нещата. Например ако на монетата има арабски йероглифи и палмички - това е Ирак, а ако има йероглифи и ливански кедър става въпрос за Ливан.
 2. Номинал - това е стойността на монетата в обращение. В редки случаи може да не е обозначен. Обикновено се изписва с цифри, а по-рядко с думи. Почти винаги е придружен от името на съответната парична единица. Тъй като не всички народи използват същите цифри като нас, не е лошо да познаваме поне арабските цифри (на нашите им казваме арабски, но всъщност самите араби използват други). Разбира се ако знаем коя парична единица на коя държава съответства, също е много добре.
 3. 3) Година - Обинконовено отразява времето на отсичане на монетата, но има и изключения, когато монетите много години наред се секат с една и съща година и съответно не могат да бъдат различени. В редки случаи не е обозначена. Годината е според официалния календар на държавата, а понякога (при арабските монети) може да е дадена и в два календара. Ето формула за преминаване от нашия календар в арабски и обратно
  При турските монети се дава годината на начало на управлението на султана, а освен това и годината от неговото царуване, в която е отсечена монетата. За получаване на вярна година трябва да се съберат двете числа и да се извади 1. Пример:

  2 гроша

  2 гроша

  2 гроша 1293+23-1=1325AH=1897AD

  2 гроша 1293+23-1=1325AH=1897AD

  При повечето испански монети от 1868 до 1982 пък на монетата е изписана годината на одобряване, а точната година се намира в малка звезда с 6 лъча - знакът на Мадридския монетен двор. Пример:

  1 песета 1953 (1962)

  1 песета 1953 (1962)

  1 песета 1953 (1962)

  1 песета 1953 (1962)

 4. Индикатор за място на отсичане (mintmark, privy mark). Обикновено монетните дворове имат различни знаци, по които се познава, че монетата е сечена там. Често се случва една и съща монета да е сечена на 2 или повече места - тогава това каква точно е монетата се разбира от знаците, намиращи се (или липсващи) на монетата на определено място. Обикновено са букви, но не винаги. Пример:

  1 пфенинг 1952 A/E

  1 пфенинг 1952 A/E

  Разновидност на тези знаци са инициалите на хора, заемали определени ръководни роли в монетния двор (mintmaster’ initials, moneyers initials, mint official’s initials). Тъй като при смяна на тези хора съответната година монетата съществува със старите и новите инициали, то е необходимо да се прави разграничение. Пример: сребърните монети на Руската империя от 1912 година от 15 и 20 копейки са значително по-ценни с инициали BC отколкото с инициали ЭБ.

 5. Вариации - последният признак на разграничение на монетите. В резултат на сечене на различно място, неотбелязано по друг начин, различия в матриците за сечене на монетите, използване на различни метали, или други умишлени или не причини, се получават разлики между един вид монети, сечени в една и съща година. Разграничението им обикновено е много трудно, ако човек не е предварително запознат с тях. Някои са описани в каталозите, други не.Ето и основните типове вариации:а) Различен метал - често една и съща по вид монета съществува от 2 различни метала. Пример :) Унгария 2 Форинта 1962 - едната монета е от сплав Cu-Ni, a другата от сплав Cu-Ni-Zn.б) Различен гурт (edge, ръб на обикновен български). Например известната българска юбилейна монета с Чипровското въстание съществува с гладък и назъбен гурт (това не е отбелязано в някои български каталози. Казват, че монетата с гладък гурт е по-рядка).

  в) Различна дебелина (или тегло, двете са равносилни при еднакъв метал и диаметър). Например при медните османски монети, сечени в 17-та и 18-та година от управлението на султан Abdul Mejid (AH 1255-1277).

  г) Различен диаметър - 2 монети могат да се различават само по малка разлика в диаметъра. Пример 20 Bani Румъния 1879 година може да е широка 19,5 или 20 mm - първата е по-рядка.

  д) С различно обърнати лицева и гербова страна една спрямо друга - Coin turn(alignment) i Medal turn(alignment), пример 2 Динара Сърбия 1915.

  е) Със или без име или инициали на дизайнера на монетата или разлика в изписването им. Пример:

  1 Динар 1915

  1 Динар 1915

  ж) Разлики в дизайна - обикновено са трудно забележими и биват няколко основни типа:

  • малък или голям детайл, пример: 2 Dinara Югославия 1938 с малка и с голяма корона на гърба. Монетата с малка корона е много по-рядка.
  • малка или голяма буква, пример: 10 pfennig ФРГ 1949 с малко и с голямо Jл
  • малка или голяма година - типично за много Османски монети.
  • различен брой на някакъв детайл, пример 20 Francs Франция 1950 с 3 или 4 пера, стърчащи от крилото на петела. Тези монети се различават още по изписването на името на дизайнера и наличието на буква B, и когато се кръстосат тези възможности се получават 8 вида 20 Francs 1950.
  • присъстващ/неприсъстващ детайл, пример: 5 ДРАХМАI Гърция 1930 със или без точка на определено плодче във венеца на лицевата страна (отляво във втората групичка плодчета отгоре надолу.
  • място на детайл, разстояние между детайли, пример 1 Penny Англия 1902 с ниско и високо ниво на морето на лицевата страна. Ниското е значително по-рядко.
  • допиране/недопиране на близки детайли, пример: 1 Dinar Алжир 1972, където надписът може да се допира или не до вътрешния кръг на лицевата страна
  • различни детайли на определено място, пример 1 Penny Англия 1926 има 2 вариации, които се различават по мустаците и ухото на Крал Джордж V на гърба.
  • разлика в изписването на определена буква/цифра, пример 2 Pengo Унгария 1941 съществува с права и вълнообразна основа на “2″, като последната е много рядка.

Веднъж след като сме определили точно каква е монетата, остава да пределим нейното качество

и можем да проверим нейната цена в каталогa на световните монети, други каталози или в някой от многобройните интернет източници.

Успех!