Качество на монета

Много важен показател на монетата е нейното качество. Сега ще се запознаем с основните методи на градиране (grading) на монетите.

Първо ще приведем класификацията от каталога на Българските монети 1881-2000, издаден от Булфила през 2000 г. и после многократно преиздавана - една иначе хубава и полезна за всеки начинаещ колекционер книга. Изглежда сякаш авторите са имали проблеми с превода и са импровизирали твърде много при представянето на системата на ANA - Американската нумизматична асоциация ) (В новите издания може и да е оправено) Ето и тяхната интерпретация с нашите забележки в скоби:

—-Uncirculated (Unc.) - монети, които не са били в обращение и са съхранявани при подходящи условия.

—-Extremely Fine (EF или XF) - монети, били за съвсем кратко време в обрaщение, с минимални следи от употреба или нециркулирали, които не са съхранявани добре.

{Това принципно е вярно, но не помага въобще, защото като се опитваме да оценим една монета почти сигурно няма да знаем как е съхранявана тя през многото години, преди да попадне в нас. Освен това “подходящи условия” може да е различно за монети от различни метали, при това лошото съхранение може да докара монетата и до по-лошо качество от Extremely Fine, ако тя е от метал, склонен към корозия}

—-Very Fine (VF) - монети, били малко по-дълго време в употреба, с умерени следи от употреба, леко заоблени ръбове на надписите.

{Времето, което монетата е била в употреба, е много субективен фактор, защото скоростта на износване на монетата се различава много за монетите от различните метали. И отново съвсем няма как да знаем колко време е била монетата в употреба. Не става ясно и какво са “умерени следи от употреба”.}

—-Fine (F) - по монетата има по-големи драскотини, дребните детайли са трудно различими.

{Не знаем защо драскотините се свързват точно със състояние Fine. Тази скала (в американския си вариант) се интересува главно от износването, “сплескването” на детайлите на монетата, към което драскотините нямат отношение. Разбира се те намаляват качеството на монетата, но незадължително до качество Fine. Може една добра иначе монета с драскотина да е Very Fine, а монета в ужасното качество Good да няма никаква сериозна драскотина.
Според нас дребните детайли на по-високите части на монетата не са “трудно различими”, а направо липсват.}

—-Very Good (VG) - груби следи от употреба, дребните детайли липсват.

—-Good (G) - видими са само по-големите детайли на монетата.

{Според нас “дребните детайли липсват” и “видими са само по-големите детайли на монетата” е абсолютно едно и също:)}

Не мислим, че тази класификация може да помогне много на начинаещ колекционер за определяне на качество, затова ще дадем по-надеждни от нея. Първо ще подчертаем, че възрастта, редкостта и типа на монетата НЕ трябва да се имат предвид при оценка на качеството на монетата. Ако тя има голяма разлика в качеството от двете си страни, вярна е по-ниската оценка, защото явно монетата се износва по-лесно от тази страна и трябва да се оценява само по нея. Често пък не може да се осъзнае лошото качество на дадена монета, преди да се сравни със същия вид монета в добро качество. Оценката се извършва по количеството общо износване и загуба на детайл на дизайна, видима на всяка страна на монетата. На монета със сравнително малък елемент на дизайна, който е подложен на ранно износване, оценката се извършва основно по него. Например някои монети имат корона над герба, на която износването личи най-ясно, защото това е най-високата част на монетата - тогава се оценява основно по короната.

Ето и самата система на оценяване, която преведохме от най-авторитетната книга за световни монети - каталога на Krause.

…….Brilliant Uncurculated (BU) - няма видими следи от износване или манипулация, дори под микроскоп с увеличение 30. Пълният естествен блясък на монетата трябва да е налице навсякъде. В идеалния случай няма да има и най-малката драскотина.

…….Uncurculated (Unc.) - няма видими следи от износване или манипулация, дори под микроскоп с увеличение 30. Малки драскотини може да има.

…….Almost (About) Uncirculated (AU) - всички детайли са видими. Има леко износване само на най-високата точка на монетата. Често е запазена половината или повече от естествения блясък на монетата.

…….Extremely Fine (XF или EF) - видими са около 95% от детайлите. На монета без висок вътрешен детайл, изложен на износване, ще има леко износване върху почти цялата монета. Ако малка област се използва за оценката на цялата монета, около 90% от детайлите на областта трябва да са видими.

…….Very Fine (VF) - видими са около 75% от детайлите. На монета без висок вътрешен детайл, изложен на износване, ще има умерено износване върху цялата монета. Ъгли на букви и числа може да са слаби. Ако малка област се използва за оценката на цялата монета, около 66% от детайлите на областта трябва да са видими.

…….Fine (F) - видими са около 50% от детайлите. На монета без висок вътрешен детайл, изложен на износване, ще има сравнително голямо износване върху цялата монета. Страните на буквите са слаби. Ако малка област се използва за оценката на цялата монета, малко под 50% от детайлите на областта трябва да са видими. Непочистена монета често ще има тъмен, мръсен вид.

…….Very Good (VG) - видими са около 25% от детайлите. Ще има много голямо износване върху цялата монета.

…….Good (G) - дизайнът на монетата е ясно очертан, то тотално износен. Някой от по-големите детайли може да е видим. Ръбът може да има няколко слаби точки от износване. Монетата може да се идентифицира до година.

…….About Good (AG) - има само силует на голям дизайн. Ръбът ще е износен до буквите ако има такива. Монетата може да се идентифицира до вид.

Добро или лошо отсичане, частично слабо отсичане, повреди, корозия, красиво или отблъскващо оцветяване, ями, почистване - всички тези фактори също влияят на качеството на монетата и е редно да се описват до състоянието и.

В Америка се използва и цифрова скала от 1 до 70, по която се нанасят тези състояния. За да видите съответствието между двете ще приведем и нея на английски, за да се ориентирате и в терминологията.

1. Mint State Perfect Uncirculated (MS-70)

Mint state uncirculated coin in perfect condition, showing no traces of wear, blemishes, scratches, handling or contact with other coins. The best quality coin possible.

2. Choice Uncirculated (MS-65)

An above average uncirculated coin which retains all of the original mint brilliance or lustre but has a very few contact marks on the surface or rim which are barely noticeable.

3. Uncirculated (MS-60)

An uncirculated coin having no traces of wear but which has a few contact marks, surface spotting or lacks some of its original lustre.

4. Choice About Uncirculated (AU-55)

A coin having very light wear on only the highest points of the design but no other defects and with most of its lustre remaining.

5. About Uncirculated (AU-50)

Coin has evidence of light wear on many of the high points but at least half of the mint luster is still present.

6. Extremely Fine (EF-40)

The coin design is lightly worn in most places but all the features remain sharp and well defined.

7. Choice Very Fine (VF-30)

Light even wear on the surface and highest parts of the design but most major features and the lettering are sharp.

8. Very Fine (VF-20)

Minor features such as some of the finer hair detail, feathers, etc. will be moderately worn. Shows moderate wear on high points of design. All major details are clear.

9. Fine (F-12)

Moderate to considerable even wear over most features and the lettering. A lot of the details are worn through but you can still see a good deal of the design.

10. Very Good (VG-8)

The entire design is weak, but a few details are visible. Well worn throughout but coin rims still visible.

11. Good (G-4)

Heavily worn but design and legend still visible although quite weak in spots. Many details are gone.

12. About Good (AG-3)

Very heavily worn with portions of lettering, date and legends worn smooth and barely discernable.

След като сме определили качеството на една вече идентифицирана монета, може да проверим нейната цена в каталог или Интернет източник.