Идентификация и цена на монета

Случайна монета попада в нас… Как да определим откъде е монетата, колко е рядка и колко е ценна? Тук ще отговорим възможно най-подробно на този въпрос.

Един от основните въпроси в нумизматиката е как да определим нумизматичната стойност на дадена монета. Тя зависи от честотата на срещане на монетата и от нейното търсене и обикновено варира за различните райони на света. В този сайт ще се опитаме да помогнем на начинаещия колекционер или на човека, желаещ да разбере стойността на случайно намерена монета, като дадем съвети и предоставим конкретни материали.

Първата стъпка винаги е да се определи съвсем точно коя е съответната монета до най-малката подробност. Ето и основните етапи (някои от тях могат да липсват разбира се).

 1. Държава - това е най-основният фактор на класификация на монетите. Понякога е написана на самата монета, но друг път не е или пък е на неразбираем за нас език. Тогава става сложно, особено ако езикът е арабски или източен. Все пак повечето държави има отличителни знаци, които поставят на монетите си и това улеснява нещата. Например ако на монетата има арабски йероглифи и палмички - това е Ирак, а ако има йероглифи и ливански кедър става въпрос за Ливан.
 2. Номинал - това е стойността на монетата в обращение. В редки случаи може да не е обозначен. Обикновено се изписва с цифри, а по-рядко с думи. Почти винаги е придружен от името на съответната парична единица. Тъй като не всички народи използват същите цифри като нас, не е лошо да познаваме поне арабските цифри (на нашите им казваме арабски, но всъщност самите араби използват други). Разбира се ако знаем коя парична единица на коя държава съответства, също е много добре.
 3. 3) Година - Обинконовено отразява времето на отсичане на монетата, но има и изключения, когато монетите много години наред се секат с една и съща година и съответно не могат да бъдат различени. В редки случаи не е обозначена. Годината е според официалния календар на държавата, а понякога (при арабските монети) може да е дадена и в два календара. Ето формула за преминаване от нашия календар в арабски и обратно
  При турските монети се дава годината на начало на управлението на султана, а освен това и годината от неговото царуване, в която е отсечена монетата. За получаване на вярна година трябва да се съберат двете числа и да се извади 1. Пример:

  2 гроша

  2 гроша

  2 гроша 1293+23-1=1325AH=1897AD

  2 гроша 1293+23-1=1325AH=1897AD

  При повечето испански монети от 1868 до 1982 пък на монетата е изписана годината на одобряване, а точната година се намира в малка звезда с 6 лъча - знакът на Мадридския монетен двор. Пример:

  1 песета 1953 (1962)

  1 песета 1953 (1962)

  1 песета 1953 (1962)

  1 песета 1953 (1962)

 4. Индикатор за място на отсичане (mintmark, privy mark). Обикновено монетните дворове имат различни знаци, по които се познава, че монетата е сечена там. Често се случва една и съща монета да е сечена на 2 или повече места - тогава това каква точно е монетата се разбира от знаците, намиращи се (или липсващи) на монетата на определено място. Обикновено са букви, но не винаги. Пример:

  1 пфенинг 1952 A/E

  1 пфенинг 1952 A/E

  Разновидност на тези знаци са инициалите на хора, заемали определени ръководни роли в монетния двор (mintmaster’ initials, moneyers initials, mint official’s initials). Тъй като при смяна на тези хора съответната година монетата съществува със старите и новите инициали, то е необходимо да се прави разграничение. Пример: сребърните монети на Руската империя от 1912 година от 15 и 20 копейки са значително по-ценни с инициали BC отколкото с инициали ЭБ.

 5. Вариации - последният признак на разграничение на монетите. В резултат на сечене на различно място, неотбелязано по друг начин, различия в матриците за сечене на монетите, използване на различни метали, или други умишлени или не причини, се получават разлики между един вид монети, сечени в една и съща година. Разграничението им обикновено е много трудно, ако човек не е предварително запознат с тях. Някои са описани в каталозите, други не.Ето и основните типове вариации:а) Различен метал - често една и съща по вид монета съществува от 2 различни метала. Пример :) Унгария 2 Форинта 1962 - едната монета е от сплав Cu-Ni, a другата от сплав Cu-Ni-Zn.б) Различен гурт (edge, ръб на обикновен български). Например известната българска юбилейна монета с Чипровското въстание съществува с гладък и назъбен гурт (това не е отбелязано в някои български каталози. Казват, че монетата с гладък гурт е по-рядка).

  в) Различна дебелина (или тегло, двете са равносилни при еднакъв метал и диаметър). Например при медните османски монети, сечени в 17-та и 18-та година от управлението на султан Abdul Mejid (AH 1255-1277).

  г) Различен диаметър - 2 монети могат да се различават само по малка разлика в диаметъра. Пример 20 Bani Румъния 1879 година може да е широка 19,5 или 20 mm - първата е по-рядка.

  д) С различно обърнати лицева и гербова страна една спрямо друга - Coin turn(alignment) i Medal turn(alignment), пример 2 Динара Сърбия 1915.

  е) Със или без име или инициали на дизайнера на монетата или разлика в изписването им. Пример:

  1 Динар 1915

  1 Динар 1915

  ж) Разлики в дизайна - обикновено са трудно забележими и биват няколко основни типа:

  • малък или голям детайл, пример: 2 Dinara Югославия 1938 с малка и с голяма корона на гърба. Монетата с малка корона е много по-рядка.
  • малка или голяма буква, пример: 10 pfennig ФРГ 1949 с малко и с голямо Jл
  • малка или голяма година - типично за много Османски монети.
  • различен брой на някакъв детайл, пример 20 Francs Франция 1950 с 3 или 4 пера, стърчащи от крилото на петела. Тези монети се различават още по изписването на името на дизайнера и наличието на буква B, и когато се кръстосат тези възможности се получават 8 вида 20 Francs 1950.
  • присъстващ/неприсъстващ детайл, пример: 5 ДРАХМАI Гърция 1930 със или без точка на определено плодче във венеца на лицевата страна (отляво във втората групичка плодчета отгоре надолу.
  • място на детайл, разстояние между детайли, пример 1 Penny Англия 1902 с ниско и високо ниво на морето на лицевата страна. Ниското е значително по-рядко.
  • допиране/недопиране на близки детайли, пример: 1 Dinar Алжир 1972, където надписът може да се допира или не до вътрешния кръг на лицевата страна
  • различни детайли на определено място, пример 1 Penny Англия 1926 има 2 вариации, които се различават по мустаците и ухото на Крал Джордж V на гърба.
  • разлика в изписването на определена буква/цифра, пример 2 Pengo Унгария 1941 съществува с права и вълнообразна основа на “2″, като последната е много рядка.

Веднъж след като сме определили точно каква е монетата, остава да пределим нейното качество

и можем да проверим нейната цена в каталогa на световните монети, други каталози или в някой от многобройните интернет източници.

Успех!